Zobacz,
komu zagrażają
meningokoki

Meningokoki serogrupy B są dominującą przyczyną IChM w Polsce i Europie1, szczególnie wśród małych dzieci.

Czy Twoje dziecko znajduje się w grupie ryzyka?

Kto najczęściej zapada
na chorobę meningokokową?

Na zakażenia meningokokami najbardziej narażone są dzieci do 5 lat, w szczególności niemowlęta - czyli dzieci w 1. roku życia.

Zakażeniu meningokokowemu sprzyja przebywanie w dużych skupiskach ludzi (np. w żłobkach, przedszkolach, szkołach, akademikach czy klubach)2,3,4.

Zapadalność na inwazyjną chorobę meningokową wśród dzieci i młodzieży w Polsce (rok 2015)*. Liczba przypadków na 100 tys.

Zapadalność na chorobę

Wykres na podstawie danych KOROUN dostępnych na stronie: http://koroun.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/ICHM_2015.pdf

Rodzaje zachorowań

Meningokoki wzbudzają duży niepokój, ponieważ zachorowania mogą występować jako1:

 • Pojedyncze przypadki
 • Ogniska zachorowań
 • Epidemie

Referencje

 1. 1.
  R. Konior, Pierwsze dwa lata życia dziecka, Kraków 2012.

Referencje

 1. 1.
  Konior R., Szczepienie przeciwko meningokokom. [w:] Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom. Medycyna Praktyczna. Kraków. 2012.
 2. 2.
  Duszczyk E., Meningokoki pod kontrolą. Medical Tribune. 09.11.2013

Referencje

 1. 1.
  Skoczyńska A, Hryniewicz W. Zakażenia meningokokowe. Pol Merk Lek 2012; XXXII; 191, 283-5.
Wyprzedzisz meningokoki? Rozwiąż TEST ×