Gabrysia Co można zrobić żeby lepiej chronić dzieci przed meningokokami typu B?

Szczepienia przeciwko meningokokom typu B można rozpocząć już od ukończenia 2. miesiąca życia, ale warto je wykonać także w późniejszym wieku, ponieważ na inwazyjną chorobę meningokokową (IChM) można zachorować przez całe życie.1

Szczepienia przeciwko meningokokom typu B są zalecane
w Programie Szczepień Ochronnych.2

Porozmawiaj z lekarzem żeby dowiedzieć się więcej.

Poznaj fakty

Meningokoki wywołują tzw. inwazyjną chorobę meningokokową (IChM), która nawet w ciągu 24 godzin może doprowadzić do śmierci.3

Nawet u 1 na 5 chorych, którzy pokonali IChM, występują trwałe powikłania, takie jak np.: utrata słuchu, amputacje kończyn, zaburzenia neurologiczne lub blizny skórne.4

W Polsce 1 na 5 chorych umiera.5-7 Początkowe objawy nie są charakterystyczne, przez co rozpoznanie choroby może być utrudnione.8 Zbyt późna diagnoza to opóźnione leczenie i wzrost śmiertleności do 70-80%.3

Obecnie dostępne szczepienia łącznie pomagają chronić przed 5 typami meningokoków: A, B, C, W, Y, które odpowiadają za prawie 98% zakażeń meningokokowych.2,7

Zobacz wideo

Sprawdź co można zrobić żeby lepiej chronić dzieci
przed meningokokami typu B

Zobacz więcej >

Czym są meningokoki typu B?

Menigokoki serogrupy B (Neisseria meningitidis typu B) to chorobotwórcze bakterie wywołujące m.in. ciężkie zakażenia określane jako inwazyjna choroba meningokokowa (IChM). IChM przebiega zwykle pod postacią posocznicy (sepsy) i/lub zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych (ZOMR).9

Jak można się zakazić?

Wyłącznym źródłem zakażenia meningokokami jest człowiek - chory lub bezobjawowy nosiciel. Szacuje się, że ok. 10% społeczeństwa jest nosicielami meningokoków,15 a w zamkniętych środowiskach, np.: w żłobkach czy przedszkolach, nawet 80% osób.16

Transmisja bakterii odbywa się poprzez bliskie kontakty z osobami zakażonymi np. drogą kropelkową podczas kaszlu lub kichania, podczas pocałunków oraz kontakt pośredni np. przy korzystaniu ze wspólnych sztućców lub naczyń.10

Kto może zachorować?

IChM może dotknąć każdego, bez względu na wiek. Jednak zdecydowanie częściej cierpią z jej powodu najmłodsi. Największa zapadalność przypada na 1. rok życia.5,9

Jakie są objawy IChM?

Pierwsze objawy inwazyjnej choroby meningokokowej są zwykle niecharakterystyczne (np.: brak apetytu, rozdrażenienie, ból brzucha, biegunka, objawy infekcji dróg oddechowych) oraz szybko postępują. Charakterystyczne objawy IChM to: sztywność karku, wysoka gorączka, światłowstręt, zaburzenia świadomości, ból głowy, nudności i wymioty.
U niemowląt nie wszystkie z tych objawów muszą wystąpić. Niemowle może prezentować spowolnienie ruchowe, rozdrażnienie, może cierpieć z powodu wymiotów i braku apetytu.8,10

Najcięższą formą zakażenia meningokokami jest sepsa. Zwykle towarzyszy jej charakterystyczna, ale nie zawsze obecna wysypka wybroczynowa, która nie blednie pod wpływem nacisku. To sygnał alarmowy, świadczący o tym, że chory powinien jak najszybciej trafić do szpitala.10

Nawet wczesne rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia nie gwarantuje uratowania pacjenta. Osoby, które pokonały chorobę mogą cierpieć z powodu poważnych następstw, takich jak: uszkodzenie mózgu, niedowłady kończyn, amputacje kończyn, głuchota lub oszpecające blizny skórne.9,11

W jaki sposób możesz pomóc chronić życie i zdrowie dziecka?

Szczepienia przeciwko meningokokom typu B można rozpocząć już od ukończenia 2. miesiąca życia, ale warto je wykonać także w starszym wieku, ponieważ na inwazyjną chorobę meningokokową można zachorować w ciągu całego życia. W obowiązującym w Polsce Programie Szczepień Ochronnych (PSO) szczepienia przeciwko meningokokom są zalecane, co oznacza, że szczepienia te są ważne, gdyż poszerzają ochronę pacjenta przed chorobami zakaźnymi, ale koszt zakupu szczepionki ponosi osoba szczepiona lub jej opiekun.2,12

Szczepienia przeciw meningokokom to najlepsza dostępna forma profilaktyki sepsy wywoływanej przez te bakterie.13
W Europie, a także w Polsce dominującym typem meningokoka, który odpowiada za większość przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM) są meningokoki z serogrupy B.7

Na zakażenia meningokokomi z serogrupy B najbardziej narażone są niemowlęta i najmłodsze dzieci (poniżej 5. roku życia) dlatego zdaniem ekspertów to niemowlęta i małe dzieci mieszkające w Polsce powinny być w pierwszej kolejności szczepione przeciwko meningokokom grupy B.14

GSK

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.
Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.
Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.

GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa,
tel.: 22 576 9000, fax: 22576 9001, pl.gsk.com.

Data przygotowania: wrzesień 2019,
PM-PL-GVX-WCNT-190001

Referencje

 1. 1.
  Czajka et al. Profilaktyka inwazyjnej choroby meningokokowej u dzieci, młodzieży i dorosłych, [w:] Medycyna Praktyczna wydanie specjalne, 2017.
 2. 2.
  Program Szczepień Ochronnych na rok 2019, KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019
 3. 3.
  Thompson MJ, et al. Lancet 2006; 367:397-40
 4. 4.
  WHO „Health topics: Meningitis, http://www.who.int/topics/meningitis/en (dostęp: lipiec 2019)
 5. 5.
  Koroun, Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) w Polsce w 2016 roku, źródło: http://koroun.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/ICHM2016.pdf (dostęp sierpień 2019)
 6. 6.
  Koroun, Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) w Polsce w 2017 roku, źródło: http://koroun.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/ICHM2017.pdf (dostęp sierpień 2019)
 7. 7.
  Koroun, Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) w Polsce w 2018 roku, źródło: http://koroun.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/ICHM2018.pdf (dostęp sierpień 2019)
 8. 8.
  Skoczyńska A, Hryniewicz W. Zakażenia meningokokowe. Pol Merk Lek 2012; XXXII; 191, 283-5
 1. 9.
  Siewert B., Stryczyńska-Kazbubska J., Wysocki J., Inwazyjna Choroba Meningokokowa w: Pediatria po Dyplomie, Medical Tribune Polska, czerwiec 2017
 2. 10.
  Szenborn L., Inwazyjna choroba meningokokowa – dobre wieści z pola rywalizacji człowieka z bakteriami [w:] Praktyka Lekarska, czerwiec 2017
 3. 11.
  Viner RM i wsp. Lancet Neurol. 2012;11:774-783
 4. 12.
  Ustawa z dn. 05.12.2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570
 5. 13.
  Konior R. Szczepienie przeciwko meningokokom, https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/szczepienia-i-szczepionki/65157,szczepienie-przeciwko-meningokokom [dostęp sierpień 2019]
 6. 14.
  Inwazyjna Choroba Meningokokowa – w pytaniach i odpowiedziach (wywiad z prof. J. Wysockim) Praktyka Lekarska, Zeszyty Specjalistyczne nr 143 (9/2016)
 7. 15.
  Kalicki B., Mews J., Wawrzyniak A., Sepsa meningokokowa o pioronującym przebiegu [w:] Inwazyjna Choroba Meningokokowa, PZWL, Warszawa 2016
 8. 16.
  Grzesiowski P., Inwazyjne zakażenia meningokokowe u dzieci [w:] Pediatria po Dyplomie, Medical Tribune Polska, październik 2017