Sprawdź,
jak można się chronić

Program Szczepień Ochronnych na rok 2017 zaleca szczepienia przeciwko inwazyjnym zakażeniom meningokokowym.1

Szczepienia przeciw meningokokom to najlepsza dostępna profilaktyka.1

Profilaktyka Inwazyjnej
choroby meningokokowej

Program Szczepień Ochronnych na rok 2017 zaleca szczepienia przeciwko inwazyjnym zakażeniom meningokokowym1. (szczepienia niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia).

Eksperci wskazują, że w przypadku szczepień przeciwko meningokokokom w Polsce to niemowlęta i małe dzieci powinny być w pierwszej kolejności szczepione przeciwko meningokokom grupy B.2

Szczepienie

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

tel. (22) 492-13-01 fax (22) 492-13-09

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego, którego to zgłoszenie dotyczy.

Zgłoś przez formularz

Referencje

 1. 1.
  Program Szczepień Ochronnych na rok 2017; Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017; Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, dostępny na stronie: http://gis.gov.pl/images/ep/so/pso_2017_-_nowelizacja.pdf (dostęp na dzień: 14.03.2017r.)

Referencje

 1. 1.
  Program Szczepień Ochronnych na rok 2017; Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017; Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, dostępny na stronie: http://gis.gov.pl/images/ep/so/pso_2017_-_nowelizacja.pdf (dostęp na dzień: 14.03.2017r.)
 2. 2.
  Wysocki J., Inwazyjna Choroba Meningokokowa - w pytaniach i odpowiedziach. Praktyka Lekarska. Zeszyty specjalistyczne. 15.09.2016. nr.143 (9/2016).

Referencje

 1. 1.
  Program Szczepień Ochronnych na rok 2017; Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017; Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, dostępny na stronie: http://gis.gov.pl/images/ep/so/pso_2017_-_nowelizacja.pdf (dostęp na dzień: 14.03.2017r.)
Wyprzedzisz meningokoki? Rozwiąż TEST ×