LICZY SIĘ KAŻDA MINUTA

Inwazyjna choroba meningokokowa
może doprowadzić do zgonu nawet w ciągu 24 godzin1,4.

Początkowo jest trudna do rozpoznania i mimo podjęcia
szybkiego leczenia może powodować poważne i trwałe
następstwa w organizmie malucha1,4.

Zamieszczony film jest chroniony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgadzamy się na udostępnianie tego filmu wyłącznie w całości. Tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, kopiowanie lub jakiekolwiek rozpowszechnienie fragmentów tego filmu jest zabronione.

Co to są
meningokoki?

Meningokok (Neisseria meningitidis) jest chorobotwórczą bakterią wywołującą między innymi ciężkie zakażenia inwazyjne, takie jak: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) i sepsa (posocznica), określane jako inwazyjna choroba meningokokowa

W przypadku zachorowania kluczowe jest natychmiastowe rozpoczęcie leczenia, jednak pierwsze objawy choroby są zwykle mało charakterystyczne, podobne do objawów np. przeziębienia, co może opóźnić postawienie prawidłowej diagnozy2.

Na inwazyjną chorobę meningokokową może zachorować każdy, jednak najbardziej narażone są niemowlęta i małe dzieci (do 2. roku życia) oraz młodzi ludzie (między 15. a 24. rokiem życia)1,3,4.

Rodzaje
meningoków

W Polsce większość przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej to zachorowania spowodowane przez meningokoki grupy B i C. Zdarzają się również pojedyncze zachorowania wywołane przez serogrupy W135 oraz Y1,2.

Meningokoki serogrupy B szczególnie często atakują dzieci poniżej pierwszego roku życia3. Najwięcej zakażeń meningokokami z wysokim wskaźnikiem śmiertelności występuje wśród niemowląt. Zachorowania z powodu meningokoków grupy B są wśród tych dzieci nawet ponad 20 razy częstsze niż w innych grupach wiekowych.
Rodzaje meningoków

Dystrybucja serogrup wśród inwazyjnych meningokoków, Polska, 2015 r.

Choroby wywołane
przez meningokoki

Inwazyjna choroba meningokokowa może przebiegać pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR), jak również sepsy (posocznicy)1.

Meningokoki mogą wywoływać również: zapalenie stawów, zapalenie płuc, zapalenie osierdzia i wsierdzia, zapalenie szpiku kostnego, zapalenie ucha środkowego, gardła, zakażenia w obrębie układu moczowo-płciowego i miednicy małej2,3.

źródła zakażenia

Wyłącznym źródłem zakażenia meningokokami jest człowiek, zarówno chory, jak i bezobjawowy nosiciel. Nosicielem meningokoków jest z reguły zdrowy człowiek, który zwykle nie jest świadomy tego faktu.

Meningokoki rozprzestrzeniają się drogą kropelkową (kontakt z wydzieliną z dróg oddechowych chorego, np. podczas kaszlu, kichania), przez kontakt bezpośredni (np. pocałunek) lub kontakt pośredni z osobą chorą (np. korzystanie ze wspólnych sztućców czy naczyń)1,2.

 • Kontakt pośredni
 • Droga kropelkowa
 • Kontakt bezpośredni

Referencje

 1. 1.
  Stryczyńska-Kazubska J,Małecka I, Wysocki J. Zakażenie meningokokowe – aktualne dane epidemiologiczne, możliwości terapii i profilaktyki. Zakażenia 2012; 6: 64-70.
 2. 2.
  Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne wywołane przez Neisseria meningitidis. [w:] Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., Choroby zakaźne i pasożytnicze - epidemiologia i profilaktyka. Alfa-Medica Press, Bielsko - Biała, 2007. Str. 415 - 418.
 1. 3.
  Duszczyk E., Meningokoki pod kontrolą. Medical Tribune. 09.11.2013.
 2. 4.
  Skoczyńska A, Hryniewicz W. Zaka meningokokowe. Pol Merk Lek 2012; XXXII; 191, 283-5.

Referencje

 1. 1.
  Konior R., Szczepienie przeciwko meningokokom. [w:] Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom. Medycyna Praktyczna. Kraków. 2012.
 2. 2.
  Skoczyńska A, Hryniewicz W. Zakażenia meningokokowe. Pol Merk Lek 2012; XXXII; 191, 283-5.
 1. 3.
  Inwazyjna choroba meningokokowa w Polsce w 2015 roku. Wstępne dane KOROUN. Warszawa, 26.09.2016. Dostępne na: http://www.koroun.edu.pl/pdf/ICHM_2015.pdf. Ostatni dostęp: 20.03.2017.
 2. 4.
  Duszczyk E., Meningokoki pod kontrolą. Medical Tribune. 09.11.2013.

Referencje

 1. 1.
  Konior R., Szczepienie przeciwko meningokokom. [w:] Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom. Medycyna Praktyczna. Kraków. 2012.
 2. 2.
  Inwazyjna choroba meningokokowa w Polsce w 2015 roku. Wstępne dane KOROUN. Warszawa, 26.09.2016. Dostępne na: http://www.koroun.edu.pl/pdf/ICHM_2015.pdf. Ostatni dostęp: 20.03.2017.
 1. 3.
  Vaccine, tom 30, Ladhani SN i wsp., Invasive meningococcal disease in England and Wales: Implications for the introduction of new vaccines, strony 3710–3716, Copyright (2012), za zgodą Elsevie.

Referencje

 1. 1.
  Konior R., Szczepienie przeciwko meningokokom. [w:] Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom. Medycyna Praktyczna. Kraków. 2012.
 2. 2.
  Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne wywołane przez Neisseria meningitidis. [w:] Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., Choroby zakaźne i pasożytnicze - epidemiologia i profilaktyka. Alfa-Medica Press, Bielsko - Biała, 2007. Str. 415 - 418.
 1. 3.
  Duszczyk E., Meningokoki pod kontrolą. Medical Tribune. 09.11.2013.

Referencje

 1. 1.
  Konior R., Szczepienie przeciwko meningokokom. [w:] Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom. Medycyna Praktyczna. Kraków. 2012.
 2. 2.
  Duszczyk E., Meningokoki pod kontrolą. Medical Tribune. 09.11.2013
Wyprzedzisz meningokoki? Rozwiąż TEST ×